Місяць: Січень 2022

ЯК СРСР у російських головах змішався з царизмом

Складно аналізувати зовнішньополітичну поведінку Росії, бо вона спричинена суб’єктивними позиціями окремих людей. Проте що це за ідея: відновити Радянський Союз? Для Росії це співмірне з відродженням імперії. Тобто, для Росії ця ідея сягає не тільки періоду СРСР, але й куди ширшого періоду. Відновлення СРСР дорівнює відновленню імперії. Дивовижно, як СРСР у свідомості російських громадян поєднався з імперією та царизмом, але так є.